Malowanie:

  - malowanie farbami olejnymi, emulsyjnymi,

    akrylowymi, lateksowymi

  - malowanie drzwi

  - malowanie rur, grzejnikуw

  - gruntowanie њcian i sufitуw itp.

Zapraszamy do wspуіpracy z P.H.U. Glazurtex-Pabianice, Јуdџ, Polska

Zadzwoс do nas !

42 214 03 21

501 67 73 75

P.H.U. Glazurtex
Tomasz Baranowski
95-200 Pabianice
Szynkielew76E

glazurtex@interia.pl

Usіugi glazurnicze w zakresie kompleksowych wykoсczeс

іazienek, toalet, kuchni, a takїe klatek schodowych,

ci№gуw komunikacyjnych:

  - ukіadanie glazury, gresu, terakoty

  - ukіadanie kamienia naturalnego typu: marmur, granit, іupek,

  - konstrukcje z pіyt G-K wg projektуw

  - hydroizolacje zew/wew

  - wylewki samopoziomuj№ce

  - hydraulika

  - murowanie z bloczkуw typu YTONG

 

Zabudowy gipsowo-kartonowe:

  - montaї њcian dziaіowych z pіyt G/K

  - montaї sufitуw podwieszanych z pіyt gk

  - montaї belek ,filarуw z pіyt G/K

  - zabudowy poddaszy

  - zabudowy sufitуw w tym wielopoziomowe

  - ocieplenia њcian i sufitуw – poddaszy

  - montaї sztukaterii

  - zabudowy kominkуw itp.

 

Instalacje wodoci№gowo-kanalizacyjne

  - wykonawstwo wewnкtrznej instalacji wodoci№gowej

  - wykonawstwo wewnкtrznej instalacji kanalizacyjnej

  - demontaї istniej№cej instalacji wod-kan

  - odpowietrzenie kanalizacji

  - montaї przyborуw sanitarnych (baterie, umywalka,

    wanna, wc, zlewozmywak, itp)

  - serwisowanie i usuwanie awarii instalacji wod-kan

  - udraїnianie instalacji kanalizacyjnej inne usіugi

    hydrauliczne

Instalacje centralnego ogrzewania:

  - wykonawstwo instalacji centralnego ogrzewania

  - wykonawstwo instalacji ogrzewania podіogowego

  - wykonawstwo systemu ogrzewania њciennego i podіogowego

    Mini dla budynkуw remontowanych

  - montaї kotіуw grzewczych

  - montaї zasobnikуw na ciepі№ wodк uїytkow№ (c.w.u.)

  - badanie szczelnoњci instalacji c.o.

  - demontaї istniej№cej instalacji c.o.

  - serwisowanie i usuwanie awarii instalacji grzewczych

 

Odnawialne џrуdіa energii:

  - instalacje pomp ciepіa

  - instalacje systemуw kolektorуw sіonecznych

 

Inne usіugi

  - instalacje odkurzaczy centralnych

  - instalacje systemu nawodnienia ogrodowego

  - instalacje oczyszczalni przydomowych

  - przyі№cza do budynkуw

  - sieci zewnкtrzne

 

Zakres prac elektrycznych;

  - kompleksowe wykonywanie instalacji elektrycznych w

    obiektach nowobudowanych

  - modernizacje istniej№cych instalacji elektrycznych

  - instalacje odgromowe

  - alarmy bezprzewodowe

  - oњwietlenie halogenowe

  - oњwietlenie ledowe

  - wymiana szafek licznikowych i bezpiecznikуw

  - pomiary przeciwporaїeniowe

  - montaї osprzкtu (gniazda, wyі№czniki, lampy) oraz wszelkie

    prace zwi№zane z elektryk№

Home | o firmie | usіugi glazurnicze | usіugi wykoсczeniowe | usіugi hydrauliczne | usіugi elektryczne | prace glazurnicze | prace wykoсczeniowe | tynki dekoracyjne | partnerzy | kontakt

Ukіadanie glazury Јуdџ | Ukіadanie pіytek Јуdџ | Usіugi glazurnicze Јуdџ | Usіugi hydrauliczne Јуdџ | Usіugi elektryczne Јуdџ | Prace wykoсczeniowe Јуdџ |Gіadzie gipsowe Јуdџ | Malowanie Јуdџ